Rekisterinpitäjän nimi

Freedomly Oy
Y-tunnus: 3150366-3
Kauppiaankatu 8-10
00160
Helsinki
hello@freedomly.io
+358 45 2682218

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miikka Salminen
Puhelin: +358 45 2682218
Sähköposti: hello@freedomly.io

Rekisterin nimi

Freedomly Oy:n henkilökontaktirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Freedomly Oy:n markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten, jolla mahdollistetaan Freedomly Oy:in tuotteiden ja palveluiden toimitus sekä viestintä asiakkaille, sidosryhmille sekä yhteistyökumppaneille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan sisällyttää rekisteröinnin yhteydessä jätetyt tiedot. Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista:

 • Henkilön nimi
 • Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, osoite, maa, postinumero, puhelinnumero,kieli)
 • Yrityksen tiedot, jota henkilö edustaa (nimi, Y-tunnus, toimiala, henkilömäärä, muu asiakkuuden hoitoon liittyvä sisältö)
 • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute)
 • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
 • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
 • Evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme)
  Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.
 • Asiakkaan yksilöivä tunnistenumero
 • Tilauksiin liittyvät tiedot
 • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
 • Käyttäjän itse kirjoittama kuvaus itsestään
 • Käyttäjän julkaisemat kuvat
 • Palvelussa lähetetyt viestit, tarjoukset ja käyttäjän tilastotietoja palvelun käytöstä
 • Käyttäjän antamat ja saamat arvostelut
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
 • Palvelun ostamiseen liittyviä tietoja ostetuista palveluista tai tuotteista
 • Palveluiden ostamiseen liittyvät toimenpiteet kuten maksukortin tietojen tallentaminen (mm. vanhentumispäivä, tyyppi, alkuperä)
 • Kyselyt ja tutkimukset
 • Mahdolliset muut asiakkaan nimenomaisella suostumuksella kerätyt tiedot markkinoinnin ja myynnin edistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn käyttäjän tietoja kohdistettuun markkinointitoimenpiteisiin ja niihin osallistuminen (esim. Webinaarit, koulutukset, kilpailut ja uutiskirjeet)

Henkilötiedot ovat käyttäjän itsensä ilmoittamia, joko rekisteröinnin yhteydessä tai palvelua myöhemmin käyttäessä. Mikäli käyttäjä kirjautuu Facebookin tai Googlen kautta, hänen julkisen profiilin tietoja voidaan käyttää.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilökontaktin itse antamat tiedot, myyjien syöttämät myynti- ja esittelytapahtumiin liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika

Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän valtuuttamien henkilötietojen käsittelijöiden toimesta (tällaisia käyttötapauksia ovat esimerkiksi varmuuskopiot järjestelmien tiedostoista ja tietokannoista).

Tietoja luovutetaan seuraaville tahoille seuraavissa tarkoituksissa:

Freedomly Oy:n konserniin kuuluville yhtiöille markkinointi- ja viestintätarkoituksiin

Freedomly Oy:n konserniyhtiöiden alihankkijoille tai päämiehelle Freedomly Oy tarjoamien tuotteiden ja palveluiden toimituksen mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi

Tietoja luovutetaan salatulla tietoliikenneyhteydellä, sähköpostilla tai muuten elektronisesti

Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.

Evästeet

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Käytämme sivustoillamme seuraavanlaisia evästeitä

Toiminnalliset evästeet: chat-asiakaspalvelu

Analytiikka ja liiketoiminnan raportointi: Mahdollistavat sivustojen käyttökokemuksen parantamisen, sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.

Mainonnan kohdentaminen ja markkinointi: Mahdollistavat käyttäjälle sivustojen käyttöön perustuvan kiinnostavan sisällön kohdennetun tarjoamisen.

Remarketing

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (“cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Freedomly Oy:n toimesta, sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Freedomly Oy saattaa käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Mihin näitä tietoja kerätään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:

Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen: Käsittelemme henkilötietoja palvelun käyttämisen, tilausten, ostosten, varauksien hallinnan, laskutuksen, peruutusten, palautusten, maksujen valvonnan, maksuajan myöntämisen, reklamaatioiden hoitamisen ja rekisteröinnin yhteydessä.

Palvelun kehittäminen: Kehitämme jatkuvasti palveluitamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua. Palvelun kehittämisen edistämiseksi teetämme ajoittain kyselytutkimuksia, keräämme käyttäjätietoja sekä teemme tilastollista analyysia.

Tarjoukset, ostaminen ja asiakaspalvelu: Toimitamme käyttäjälle hänen ostamat tuotteet ja/tai palvelut sekä pyrimme tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista asiakaspalvelua. Lisäksi haluamme auttaa käyttäjää löytämään kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia.

Kohdennettu digitaalinen mainonta: Kohdennamme käyttäjälle mainontaa, jonka koemme olevan käyttäjää kiinnostavaa. Teemme automaattista profilointia ostos- sekä sivustokäyttäytymiseen perustuen.

Kohdennetun mainonnan estäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää Verkkopalveluista kerättyjen tietojen käyttäminen kohdennettuun mainontaan. Lisätietoa kohdennetusta mainonnasta ja sen estämisestä löytyy  Your Online Choices -sivustolta.

Lue lisää Googlen ja Facebookin evästeiden käytöstä:

https://www.facebook.com/terms.php

https://policies.google.com/terms?hl=en-US

Freedomly Oy. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.